QUI SOM?

L’AMPA (Associació de Mares i Pares d’Alumnes) va ser creada fa més de vint anys i està formada, actualment, per 6 mares d’alumnes de l’Escola.

COMPETÈNCIES DE L’AMPA DE L’ESCOLA JAUME BALMES:

Participem en el Consell Escolar, junt amb tres representants del sector pares i mares, amb els representants del professorat, amb l’Equip Directiu, amb el representant de l’Ajuntament i amb el representant del personal administratiu i de serveis que treballa a l’Escola.

Participem en el Consell Escolar Municipal, junt amb representants de les AMPAs, del professorat i les Direccions de la resta de centres educatius del municipi, així com també amb representants del diferents grups polítics amb representació al consistori.

Organitzem les activitats extraescolars: acollides al matí i a la tarda, piscina, berenar, etc. Totes aquestes activitats són aprovades i supervisades pel Consell Escolar.

Es fan aportacions econòmiques que ajuden a l'escola a donar als nostres fills/es un major nivell educatiu.
Destinem una partida econòmica per subvencionar: l’esmorzar de l’últim dia del primer trimestre, una part del viatge de final d’escolaritat que realitzen els alumnes de sisè, alguna de les empreses que, en el marc de les festes que es celebren a l’escola, es contracten per a una activitat concreta.

Gestionem, juntament amb la Direcció, el servei de menjador.

Organitzem la Festa de final de curs per a totes les famílies i en la què els alumnes de sisè reben un petit obsequi com a record del seu pas per l’Escola.


Tot això és possible gràcies al recolzament i col·laboració econòmica de totes les famílies que en formen part i a les hores que dediquen aquelles persones que col·laboren i formen part de la Junta de l’AMPA.


REUNIONS DE L’AMPA:

Es convoca una assemblea un cop a l’any, normalment durant el primer trimestre, per tal d'aprovar el pressupost anual, presentar les novetats del servei menjador, extraescolars, etc., i torn de precs i preguntes.
Els membres de la Junta ens reunim una vegada al mes a les 20.45 h al despatx de l'Ampa.
El curs 2018-2019 els membres de la Junta que inicien el curs són:PRESIDENTA
Elena LópezVirginia Martinez

SECRETÀRIA                                                                


Yolanda Salinas

TRESORERIA                     EXTRAESCOLARS

Laia Moreno
Elena López
Yolanda SalinasMENJADOR                 
Yolanda Salinas
Laia Moreno
Elena LópezFESTES I ESDEVENIMENTS
Amina Martín
Sandra Fisa
Laia Moreno


COMISSIÓ MIXTA
Sandra Fisa
Emma Segura
Lucia López


 COMUNICACIÓ
Blog/Facebook /Instagram
Elena López
Lucia López